Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

samarbeid750

Finansiering

PROSJEKT SAMARBEID VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING ER ETABLERT SOM ET OFFENTLIG OG PRIVAT SPLEISELAG

Første prosjektår (2016-2017) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, kommunene Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland. De private bedriftene som var med i første runde var Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS, SalMar Group AS og Nordlaks AS.

Prosjektet er nå finansiert for tre år fremover (2017 - 2020) og det er Troms Fylkeskommune, Blåfondet, Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS, SalMar Group AS og og Lerøy Aurora som har tatt ansvaret for at prosjektet skal videreføres.

Elveeierlagene bistår både med kompetanse og en stor grad av egeninnsats i tiltakene.  

Events

07/15

Meet & Greet with GWT

Events

08/20

Motivation Run

Events

09/15

Business market

Events

12/09

W&V Camp