Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

  • Grasmyrvassdraget
  • Salangsvassdraget
  • Tennelva
  • Ånderelva
  • Brøstadelva

samarbeid750

Finansiering

PROSJEKT SAMARBEID VILLAKSNÆRING - HAVBRUKSNÆRING ER ETABLERT SOM ET OFFENTLIG OG PRIVAT SPLEISELAG

Første prosjektår (2016-2017) ble finansiert av Troms Fylkeskommune, kommunene Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Ibestad, Lavangen, Gratangen og Skånland. De private bedriftene som var med i første runde var Gratanglaks AS, Kleiva Fiskefarm AS, Salaks AS og Flakstadvåg Laks AS, SalMar Group AS og Nordlaks AS.

Prosjektet er finansiert frem til høsten 2020 og det er Troms Fylkeskommune, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm, Salaks, Flakstadvåg Laks, Arnøy Laks, Mowi, Lerøy Aurora og SalMar Group som har tatt ansvaret for at prosjektet skal videreføres.

Elveeierlagene bistår både med kompetanse og en stor grad av egeninnsats i tiltakene.