Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

  • Grasmyrvassdraget
  • Salangsvassdraget
  • Tennelva
  • Ånderelva
  • Brøstadelva

samarbeid750

Kontakt oss

Prosjektansvarlig: Kjell Sverre Myrvoll,
Noravind Utvikling/Dyrøy
Tlf: 41020861 - e-post

Prosjektleder: Kari Johanna Tveit,
Amarine AS
Tlf.: 91628378 - e-post

Leder for styringsgruppen:

Jarle Sletten, Tranøybotn Jeger og Fisekeforening,

Medlemmer i styringsgruppen:

Roy Alapnes, Flakstadvåg Laks
Alf Jostein Skjærvik, SalMar Group
Inger Andreassen, Lenvik kommune
Tor-Arne Chruickshank, Elvelund Camping