Samarbeid villaksnæring - havbruksnæring

samarbeid750

Ei perle i Skogen

I Grasmyrskogen litt nord for Silsand i Lenvik kommune på Senja finNer du Grasmyrvassdraget som renner sakte frem mellom trea. Det er en liten juvel, både for de som ønsker å fiske, og for andre som bare vil oppholde seg i naturen langs elva.

Det finns både laks, ørret og sjørøye i vassdraget. Bestanden av laks er kvoteregulert og fiskerne har lov å ta en laks i døgnet. Sesongen er fra første til 31 juli. Sjørøyebestanden er kvoteregulert med 10 fisk i døgnet, og det er lov å fiske i juli måned.

Bestanden av sjøørret er stor og voksende, og det finns ingen restriksjoner på hvor mange fisk som er lov å ta opp. Sesongen varer fra første juli til 31 august.
Elveeierlaget har selv oppsyn med vassdraget.

God tilrettelegging

Det fins to gapahuker og en grillhytte ved Grasmyvassdraget, i tillegg skal det lages en ny gapahuk før sesongen 2018. Det er tilrettelagt med utedo, og det er mulig å sette opp telt.
Elveeierlaget har også ordnet med handicapparkering og det er lov å bruke båt dersom en forholder seg til kravet om grundig desinfisering. Nærmeste desinfeksjonsstasjon for Grasmyrvassdraget er Esso på Finnsnes.

Les mer om kortsalg og fiskeregler for Grasmyrvassdraget her

En liten juvel på Senja

En liten juvel på Senja

Strategies compared

Strategies compared

Man Booker Price

Man Booker Price

Tittel

Tittel

Tittgel2

Tittgel2