Samarbeid anadrom fisk i Troms

Prosjektet arbeider for å styrke lokal elveforvaltning gjennom tiltak som bidrar til økt kunnskap om utviklingen av anadrome bestander.  

De aller fleste anadrome elver og vassdrag i Norge er plassert i kategorien «små og mellomstore» elver. Det innebærer at bestandene av laks, ørret og røye i disse elvene betyr mye for de totale anadrome fiskebestandene i landet. Derfor er det viktig at alle anadrome bestander blir forvaltet på en god og bærekraftig måte. Men lav inntjening fra salg av fiskekort og andre aktiviteter, og tidvis liten interesse blant noen elveeiere, kan gjøre arbeidet utfordrende. Aktivitetene må oftest skje på dugnad, og selv om Ola og Kari vanligvis er ivrige når det gjelder frivillig arbeid, kan det være vanskelig å engasjere mange nok for å gjøre en innsats i elva.

Derfor har Nordavind Utvikling AS tatt initiativet til et samarbeid som skal lette arbeidet, blant annet ved hjelp av teknologi for overvåking av gytebestandene. Faktakunnskaper om bestandsutviklingen øker det lokale engasjementet og gir et bedre grunnlaget for god forvaltning. På lang sikt håper en at dette skal gi en positiv utvikling for de anadrome bestandene og øke grunnlaget for fisketurisme og annen lokal aktivitet i tilknytning til elvene. 

Les mer