Grasmyrvassdraget

I Grasmyrskogen litt nord for Silsand på Senja finner du Grasmyrvassdraget som er en liten juvel, både for de som ønsker å fiske, og for andre som bare vil oppholde seg i naturen langs elva.

Det finns både laks, ørret og sjørøye i vassdraget. Laksefisket er kvoteregulert og hver fisker har lov å ta en laks i døgnet og totalt 6 til sammen. Utenom en hannlaks, skal all fisk over fem kilo settes ut. Sesongen varer fra første til 31 juli.

Sjørøyesesongen varer også fra første til 31 juli. Bestanden er kvoteregulert med 5 fisk i døgnet, herav 3 i fossekulpen.

Bestanden av sjøørret er stor og voksende, og det finns ingen restriksjoner på hvor mange fisk som er lov å ta opp. Sesongen varer fra første juli til 31 august.

Desinfisering skjer nede ved sjøen og ved båtutsett i Grasmyrvannet.

Elveeierlaget har selv oppsyn med vassdraget.

God tilrettelegging

Det fins tre gapahuker og en grillhytte ved Grasmyvassdraget. Det er tilrettelagt med utedo og det er mulig å sette opp telt.
Elveeierlaget har også ordnet med handicapparkering og det er lov å bruke båt dersom en forholder seg til kravet om grundig desinfisering. Elveeierlaget i Grasmyrvassdraget startet med videoovervåking av oppvandrende fisk i 2019 og resultatet alle tre årene viser en gytebestandsoppnåelse på godt over 100 prosent.

Les mer om fiskekort og fiskeregler her.