Salangsvassdraget

Fra fjell til fjord langs Salangsvassdraget.

Salangsvassdraget er sammen med Reisa og Målselva av de største vassdragene i Troms. Den starter i Bardu og renner ut ved Sjøvegang i Salangen kommune. Elven er kjent for et godt sjø-ørretfiske og sjørøyefiske. Nå jobbes det også for å få opp laksebestanden.

Salangsvassdraget er sammen med Reisa og Målselva av de største vassdragene i Troms. Elven er rundt fem mil lang og renner gjennom Bardu og Salangen kommuner i Sør-Troms. Den starter øverst i Bardu ved Bones, der flere mindre elver samler seg. Så renner den forbi Polar Park og et lite stykke langs E6, før den skifter retning ned Salangsdalen og munner ut ved Elvelund Camping i Sagfjorden ved Sjøvegan. I nederste delen av vassdraget er det også to store vann. 

Vassdraget er relativt stort og er en viktig del av et variert landskap fra høyfjellet til fjorden. Du kan fiske etter sjøørret og sjørøye, men laksen skal settes ut for å holde bestanden oppe.

Fangstene har variert i perioden fra 2011 til 2021. Siden 2018 har det vært fisketeller i Kistefossen.

Våren 2017 fikk Sameiet Salangsvassdragets Fiskeforvaltning tildelt offentlige og private midler for restaurering av laksetrappene i Hellefossen, Kistefossen og Langfossen. Målet er å sikre gode og høstbare anadrome bestander i vassdraget.

De som ønsker å fiske i Salangsvassdraget kan kjøpe fiskekort på Elvelund Camping som ligger på Sjøvegan ved utløpet av Salangselven. Campingplassen har også 70 caravanplasser, noen teltplasser, fem hytter og fire rom til disposisjon. Kafeen er åpen fra første juni til 15 september.  For fiske i den øvre delen av vassdraget selges kortene hos private grunneiere. (Se link nedenfor)

Les mer fiskekort og fisketider her.